Saturday, April 14, 2012

Transporter i Sverige

Transporter i Sverige

Det finns en enorm skillnad i transportsystemen mellan USA och Sverige. I USA är kollektivtrafiken inte så vanlig eller tillförlitlig och inte så många människor använder det. Sverige däremot har många bussar och tåg som går till varje stad och människor använder dem regelbundet. Eleverna tar bussen till skolan varje dag och vuxna tar den till sina jobb också.

När jag var i Sverige tog jag bussen överallt. Jag tycker att det är ett bra sätt att åka. Joey tycker också om bussarna. Han sa att ”Bussarna är mycket bra eftersom de alltid är i tid och de har många hållplatser i staden och runt om på landsbygden.” Vanligtvis kom bussen var femtonde minut och där jag bodde i Viken, tog det trettio minuter att åka till staden. Bussen var mycket lätt att använda också, allt du behöver göra är att skanna ditt Jojo-kort. Du kan återanvända det varje gång du använder bussen och det kan laddas på busstationerna.

Tågen i Sverige är också mycket bra. Vi tog tåget från Köpenhamn till Helsinborg några gånger medan vi var i Sverige. Jag tyckte att det var bättre än att ta en bil eftersom tågen kan gå 150km i timmen och de påverkas inte av trafiken. Det är så mycket lättare att ta tåget än att behöva oroa sig för att köra bil och hitta en parkeringsplats. Tågen är bra för att åka med stora grupper av människor också.

Vägarna i Sverige är olika från USA även. USA har vägar med många filer fulla av bilar, men Sverige hade mycket få bilar på vägarna och de flesta vägarna hade bara en eller två filer. Vägarna hade många rondeller som höll flödet av trafik uppe. Bussarna kunde åka många kilometer utan att behöva stanna vid ett trafikljus. Chandler tyckte att detta var ”bättre för miljön och gjorde transporter mycket snabbare.

Jag tyckte att den värsta delen av transportsystemet är hur dyrt det är. Att åka från Viken till Helsinborg på bussen kostar 38 kronor enkel (dock bara 19 kronor för personer under 20 år) och bensin kostar runt 15 kronor per liter. Staten har särskilda program för olika grupper av människor som måste åka buss. Till exempel kan Campeon eleverna kan åka buss gratis till och från skolan.

Övergripande tycker jag att Sveriges transportsystem är bra och att det är bra att personer kan lita på bussar och tåg för att resa.

No comments:

Post a Comment