Monday, April 2, 2012

Familjeliv i Sverige


Familjeliv i Sverige

Källa: http://www.thelocal.se/6179/20070123/
Jag är mycket intresserad av familjeliv i Sverige. Jag arbetade som au pair och bodde med en svensk familj förra året i Helsingborg. Jag ville jämföra min egen erfarenhet med mina klasskamraters erfarenheter när de bodde med svensk familjer och en typisk svensk familj. Enligt en svensk internet nyhetssajt, har den typiska svenska familjen bara två barn. Jag var au pair för en familj med tre små barn och Olivias familj hade också tre barn. I Tims svenska familj finns det bara ett barn. Men Joey berättade, “Min familj har två barn. Lina har en lille bror”. Det är också vanligt att svenska barn har egna sovrum. De två pojkarna i min familj delade ett sovrum. De flesta studenterna i klassen märkte att barnen i deras familjer har eget sovrum.
Nyhetsartikeln beskriver att i en typisk svensk familj arbetar båda föräldrarna heltid. Det är sant för min svenska familj. Modern har ett jobb på IKEA. Hon arbetar på globala distributionen av IKEA mat i Helsingborg men hon rese utomlands ofta. Till exempel när jag var i Sverige flög hon till Kina, Australien och Spanien. Ryans svenska mamma arbetar också på IKEA huvudkontor i Helsingborg. Jag vet inte om de känner varandra eller arbetar tillsammans. Min svenske far arbetar på ett svenskt dagligvaruföretag som heter ICA. Han flög till Stockholm under veckan och kom tillbaka hem under helgen. Gregs svenska far är en advokat som flyger till Stockholm under veckan och kommer tillbaka hem under helgen också. Tims svenska mamma åkte till Danmark för sitt jobb varje dag. I Olivias svenska familj arbetar pappa som arkitekt i Lund. Hennes mamma är en förskollärare i Malmö. Olivia sa till mig, “Det är bra att även om båda föräldrarna arbetar heltid, äter familjen middag tillsammans varje kväll.” Greg sa att i sin svensk familj äter alla och spenderar mycket tid tillsammans på helgen. Det låter mycket likt min egen svensk familj.
Internetartikeln säger att barn vanligen får en veckopeng och de äldsta i familj får mer pengar (cirka 250 kronor) än de yngsta (cirka 150 kronor) per vecka. I min svensk familj, var äldsta barnet 10 gammalt. Hon får en lite veckopeng varje vecka men jag vet inte hur mycket det är. De yngsta var bara 5 och 6 gamla år så de fick inte pengar från föräldrarna. Tim vet inte om Jennifer får pengar under veckan. Tim sa att, “Jag vet att hon tjänar pengar eftersom hon arbetar på ett rekreationscenter”. Olivia berättade om Andrea, Hon arbetar inte. Hon promenerar alltid med sina hundar för familjen”. Det är möjligt att hon får pengar när hon promenader hundar. Det är inte så typiskt för svensk familj att ha hundar men Olivias familj har många hundar, enligt internetartikeln.
Tim tycker att det är roligt att artikeln sa att en typisk svensk familj äter 1,2 kg godis och 1 kilo bakverk per vecka. “Min familj äter så mycket godis!” sa Tim. Jag tror att min svenska familj äter mer godis och bakverk än en typisk svensk familj. De gillar kanelbullar för fika.
Typiska svensk familj har en bil och det är vanligen en Volvo. Min familj har två bilar och en är en Volvo. Tims familj kör en Hyundai bil. Jag tänker att det är intressant att hans svenska pappa promenader till arbetet varje morgon. Olivias svenska hem har två bilar också.
Det är fascinerande att lära mig om typiska svenska familjer och jämföra med klasskamraternas erfarenhet och min egen erfarenhet. Det verkar som alla hade en fantastisk tid när de bodde med svenska familjer. Nu har alla en plats att bo om de åker tillbaka Sverige!

No comments:

Post a Comment